ELEKTROLEW UPE
Andrzej Lewiński
ul. Brzezińska 4
03-075 Warszawa
tel: 691-794-375
elektrolew.upe@gmail.com

Strona główna || O firmie || Kontakt

O FIRMIE:

Firma ELEKTROLEW UPE Andrzej Lewiński
zajmuje się kompleksowym opracowaniem projektów
budowlano - wykonawczych w zakresie:
  • budowy linii kablowych SN 15kV
  • budowy linii napowietrznych SN 15kV
  • budowy stacji transformatorowych 15/0,4kV
  • budowy linii kablowych nn
  • budowy linii napowietrznych nn
  • budowy linii o¶wietlenia ulicznego
  • instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt: ELEKTROLEW UPE - Andrzej Lewiński